Nerve- eller sovemedicin

BESTILLING AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE NERVE- ELLER SOVEMEDICIN:

Afhængighedsskabende nerve- og sovepiller er stoffer, som dels kun
virker i kort tid (sovemedicin max. 2 uger, nervemedicin max. 4, en
sjælden gang 6 uger), dels skaber både fysisk og psykisk afhængighed.
Stofferne giver en lang række bivirkninger som træthed, forvirring og
svimmelhed – hvilket giver en kraftigt forøget risiko for alvorlige
faldulykker for ældre. Desuden gør de nye skrappe kørekortregler, at
personer med fast forbrug af disse stoffer ikke kan bevare eller
erhverve kørekort. Længere tids brug kan føre til, at man lærer og
husker dårligere. Derfor bør fornyelse via telefon og E-mail ikke finde
sted, og fra 1. oktober 2014 kan fornyelse af disse stoffer derfor kun
finde sted ved konsultation.

Hvis du ringer for fornyelse, vil du i stedet få tilbudt en
konsultation ved læge, hvor vi vil drøfte med dig om medicinen er den
rette for dig. Du vil få tilbudt en plan for og hjælp til aftrapning.
Det skal gøres meget langsomt for tilvænnede, og vi vil hjælpe og støtte
dig alt det vi kan. Langt de fleste patienter oplever efter
nedtrapningen at få et helt nyt liv, når aftrapningen er gennemført.

Du kan læse mere om disse stoffer på www.medicinmedfornuft.dk eller www.benzo.dk