Influenzavaccinationssæsonen 2020-21:

 • Vi kan i 2020-2021 tilbyde vederlagsfri vaccination til grupperne herunder i perioden 1. oktober 2020- 15. januar 2021.

Influenzavaccinationen gives som et enkelt stik. I sjældne tilfælde,
hvor vi vaccinerer børn gælder dog, at børn, som i år vaccineres for
første gang og som er yngre end 9 år, bør have 2 vaccinationer med 4
ugers interval. Børn under 6 mdr. bør ikke vaccineres.

Vaccinationen tilbydes  vederlagsfrit i perioden 01.10.20 – 15.01.21
til personer der tilhører en eller flere af nedenstående grupper:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
 • Svært overvægtige (vejl. BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens
  vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide der er mere end 12 uger henne, og for denne gruppe er
  perioden udvidet, således at vaccination vederlagsfrit kan gives frem
  til 29.02.21.
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering
 • Sundhedspersonale, herunder: læger, sygeplejersker, farmaceuter,
  kiropraktorer, tandlæger, afspændingspædagoger, bandagister,
  bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kliniske
  diætister, optometrister, radiografer, audiologiassistenter,
  farmakonomer, fodterapeuter, neurofysiologiassistenter,
  tandklinikassistenter, tandplejere, tandteknikere,
  beskæftigelsesvejledere, plejere, plejehjemsassistenter, social- og
  sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, psykologer,
  lægesekretærer, sundhedsservicesekretærer, portører, paramedicinere,
  ambulancebehandlere, ambulanceførere

Personer der ønsker sig influenzavaccineret, men som ikke falder ind
under ovenstående, kan købe vaccinen. Prisen er i perioden 01.10.20 –
15.01.21.: 200 kr. incl. vaccine og vaccination.
Fra og med 16.01.21 skal vaccinerne tages hjem enkeltvis til en langt højere pris, og prisen stiger derfor til 220 kr.  fra 16.01.21.

Er du ejer af en virksomhed og ønsker dine ansatte vaccineret, giver vi gerne et tilbud på opgaven. Kontakt os på 98 96 15 22.

Du kan bestille tid til vaccinationen enten sammen  med en anden
planlagt konsultation, eller du kan bestille tid kun til vaccination. Vi
har næsten hver dag afsat 1 time i perioden fra og med 01.10.20 til og
med 30.11.20 til personer, der beder om tid udelukkende til at blive
vaccineret.