Det er nu også muligt at blive vaccineret mod en bestemt type lungebetændelse, der skyldes bakterien streptococcus pneumoniae – eller blot pneumokokker.

Denne vaccine er indeholdt i børnevaccinationsprogrammet under navnet Prevenar og har været det siden 1.10.2007. Desværre svinder effekten med tiden, og voksne er ikke længere beskyttet. Når man ikke automatisk revaccinere skyldes det, at pneumokokker sjældent giver anledning til alvorlig sygdom hos store børn og raske voksne. Hos ældre og immunsvækkede er historien derimod en anden.

Derfor tilbydes nu vaccination til alle over 65 år samt bestemte grupper under 65 år. Det drejer sig om:

Personer mellem 2 og 64 år med én eller flere af følgende:

 • Manglende eller dårligt fungerende milt
 • Nedsat kraft i vejrtrækningsmuskler, f.eks. muskelsvind
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt
 • Utæthed i rygmarvskanalen (liquorlækage)
 • Cochlear implant (ved døvhed)
 • Udført stamcelletransplantation og/eller organtransplantation
 • Diabetes mellitus
 • Kronisk hjerte- nyre- lunge- eller leversygdom

Personer under 18 år med én eller flere af følgende:

 • Hjertesygdom med nedsat iltning af blodet (cyanose)
 • Hjertesvigt
 • Hjerteoperation med lindrende og ikke helbredende formål
 • Hjerteoperation, hvor der fortsat er svære restsymptomer
 • Kronisk lungelidelse, f.eks. cystisk fibrose
 • Nefrotisk syndrom
 • De fleste immundefekter

Og endelig alle personer under 65 år, der opfylder mindst én af nedenstående:

 • Svejsere
 • Personer med kronisk lidelse, hvor lægen skønner, at pneumokoksygdom kan udvikle sig alvorligt.

Pneumokokvaccinen skal gives 1 gang hvert 6. år. Det er således ikke alle, der skal have vaccinen i år. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge os eller evt. tjekke dit vaccinationskort på sundhed.dk

Personer, som ikke tilhører målgruppen og som alligevel ønsker vaccinen, kan købe vaccinen i lægehuset. Prisen er kr. 400, såfremt der alene ønskes vaccination og kr. 350, hvis vaccinen gives i tilslutning til konsultation eller sygebesøg af anden grund og/eller de samtidig gives andre vacciner.