Udeblivelser:

Der har den seneste tid været fokus på, at visse praktiserende læger udskriver gebyrer til patienter, der ikke møder til de aftalte tider. Dette er ifølge Sundhedsstyrrelsen ulovligt.

Selvom praktiserende lægers organisation er uenig i denne tolkning, har jeg valgt, at jeg ikke opkræver gebyr ved udeblivelser fra konsultationer, der er omfattet af overenskomsten. Dette er ellers et stort problem. Undersøgelser viser, at der hver år udebliver op mod 1,8 millioner patienter fra undersøgelser hos praktiserende læger. Det påfører på landsplan praktiserende læger et indtægtstab på omkring 240 millioner kroner.

Konsultationer, der ikke er omfattet af overenskomst med det offentlige, feks. kommunale attester, forsikringsattester eller kørekortsattester, samt  rejsevaccinationer, er imidlertid ikke omfattet af Sundhedsstyrrelsens vurdering. I disse tilfælde er det derfor lovligt at opkræve et gebyr for udeblivelser.

Med virkning fra 01.07.16 medfører dette, at vi vil opkræve et gebyr for 1. gangs udeblivelser fra attestskrivning på 50% af attestens pris. Prisen kan oplyses ved tidsbestilling.
Ved 1. gangs udeblivelser fra rejsevaccination opkræves 220 kr. Ved 2. gangs udeblivelser opkræves henholdsvis 100% af attestens pris, samt 440 kr. for rejsevaccinationer.
De ovennævnte priser er vejledende.

Endvidere gøres opmærksom på, at vacciner der er købt hjem til brug for en bestemt vaccinationsserie, vil blive opkrævet uanset om vaccinerne bliver givet eller ej, da vaccinerne ikke vil kunne bruges til andre patienter og derfor vil være et tab for lægehuset.