Folketinget har afskaffet reglerne om, at det kræver lægeattest at få fornyet kørekort (hvis det er til alm. bil: B) for personer på 75 år og derover.
Med virkning fra 01.07.17 sker fornyelse af kørekort således administrativt ved henvendelse til Borgerservice. Kørekortet fornyes nu for 15 år af gangen uanset alder.
For personer, hvis kørekort udløber inden 01.07.17, skal fornyelse fortsat ske efter de gamle regler. Såfremt dette ikke ønskes, kan man vælge at vente med at få fornyet sit kørekort til efter 01.07.17. I så fald, skal man være opmærksom på, at man ikke må køre bil i perioden fra kørekortet udløber og frem til 01.07.17.

For personer der har kørekort til lastbil eller bus, tilladelse til Taxakørsel eller påtegning som kørelærer gælder stadigvæk, at kørekortet skal fornyes ved aflevering af lægeerklæring fra 70´års alderen. Personer der har tilladelse til befordring af passagerer i erhvervsøjemed, skal have fornyet kørekortet med lægeerklæring hver 5. år uanset alder.