BESTILLING AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE NERVE- ELLER SOVEMEDICIN:

Afhængighedsskabende nerve- og sovepiller er stoffer, som dels kun virker i kort tid (sovemedicin max. 2 uger, nervemedicin max. 4, en sjælden gang 6 uger), dels skaber både fysisk og psykisk afhængighed. Stofferne giver en lang række bivirkninger som træthed, forvirring og svimmelhed – hvilket giver en kraftigt forøget risiko for alvorlige faldulykker for ældre. Desuden gør de nye skrappe kørekortregler, at personer med fast forbrug af disse stoffer ikke kan bevare eller erhverve kørekort. Længere tids brug kan føre til, at man lærer og husker dårligere. Derfor bør fornyelse via telefon og E-mail ikke finde sted, og fra 1. oktober 2014 kan fornyelse af disse stoffer derfor kun finde sted ved konsultation.

Hvis du ringer for fornyelse, vil du i stedet få tilbudt en konsultation ved læge, hvor vi vil drøfte med dig om medicinen er den rette for dig. Du vil få tilbudt en plan for og hjælp til aftrapning. Det skal gøres meget langsomt for tilvænnede, og vi vil hjælpe og støtte dig alt det vi kan. Langt de fleste patienter oplever efter nedtrapningen at få et helt nyt liv, når aftrapningen er gennemført.

Du kan læse mere om disse stoffer på www.benzo.dk