I sundhedsloven og i overenskomsten er nøgleordet kontrol. Politikerne har ønsket øget mulighed for kontrol med almen praksis i al almindelighed og har derfor indført en lang række nye kontrolforanstaltninger og skærpet andre. Nogle af disse får indflydelse på patientkontakterne også. Desuden er lægevalget givet helt frit, dog med visse undtagelser.

Indberetning: vi er forpligtet til at indberette en lang række oplysninger om de enkelte patienters diagnoser inden for visse lidelser, f.eks. diabetes, KOL, hjertesygdom og ikke-psykotiske psykiske lidelser. Indberetning sker på CPR-nummerniveau, så det er muligt (men ikke lovligt) at identificere den enkelte patient uden for praksis, f.eks. i regionen. Formålet er, at man nemmere skal kunne følge kvaliteten af behandlingen, både nationalt, regionalt og pr. praksis. Virkeligheden kan være, at dine data kan læses af uvedkommende på nettet, men vi er under trussel om bødestraf pålagt at indberette, selv om det ikke er endeligt afklaret om vi herved overtræder tavshedspligten.

Sundhedskort: Regionen har hidtil krævet, at mindst
80% af alle personlige henvendelser i klinikken registreres med
sygesikringskort. Dette krav er sat op til 100%. I de tilfælde, hvor du
har glemt dit kort, foreviser et defekt kort eller henvender dig på en
andens vegne, skal vi registrere det. På regionen kan man så på
cpr-nummerniveau se, hvem der ikke husker kortet – så HUSK
SUNDHEDSKORTET VED ENHVER HENVENDELSE. Hvis dit kort er defekt, kan det
ombyttes på borgerservice i din hjemkommune, evt. mod gebyr, efter
gældende regler.

Lægevalgsregler: Reglen om, at man ikke kan vælge en
læge længere væk end 15 km fra sin bopæl er afskaffet, således at
lægevalget nu er givet helt fri. Uanset afstand er lægen forpligtet til
at arrangere sygebesøgsmulighed. Ved afstande over 15 km kan lægen dog
efter nærmere aftale uddelegere opgaven til en stedlig læge. Hvis du
flytter langt væk fra klinikken er du derfor velkommen til at blive som
patient, men skal regne med, at evt. sygebesøg varetages af en anden
læge. Tilsvarende skal du regne med, at det er en stedlig læge, der
tilser dig ved midlertidigt ophold på f.eks. aflastningsplads i
Hirtshals.