Du kan bestille tid hos den læge (eller sygeplejerske), du ønsker. Vi skelner mellem problemer, som er akutte (uopsættelige), og problemer, som ikke er akutte.

Ved akutte problemer kan du altid få en tid samme dag, men måske ikke hos den læge, du sædvanligvis benytter, da der kan være forskellige ventetider hos lægerne.

Ved ikke akutte problemer er der ofte en eller flere dages ventetid. I
visse tilfælde, så som større attester, børneundersøgelser og
operationer, samt under lægens fravær og ferie, kan der dog være lidt
længere ventetid.

Du vil blive spurgt om henvendelsesårsag, så lægen kan være forberedt
på, hvad det drejer sig om og der kan afsættes en passende tid. Normalt
afsættes der 10 minutter til en konsultation. Ved visse attester eller
undersøgelser samt samtalebehandling afsættes der længere tid.

Visse dage bliver vi forsinkede på grund af uforudset meget arbejde med akut syge patienter. Vi beder da om din forståelse – det kunne jo være dig, der har behov en anden gang.