Det er i øjeblikket ikke muligt at vedhæfte filer til E-konsultationer til lægehuset. Dette er sket efter opfordring fra vores organisation (PLO/Praktiserende Lægers Organisation), da der er mange uafklarede juridiske spørgsmål vedr. vores ansvars- og opbevaringspligt jævnfør GDPR. For ikke at gøre noget ulovligt, har vi derfor valgt at lukke denne mulighed for jeres (patienternes) og vores skyld, så vi ikke gøre noget ulovligt. Vi åbner igen, når det juridiske er afklaret og PLO anbefaler det.